Doodles

Kuntavaalit 2017 Doodle on Google Finland


Finland Municipal Elections 2017


It's Election Day in Finland, which only comes around once every 4 years. On this day, Finnish people go out to cast their ballots for their city's council, which will in turn appoint offices like the city manager, and the municipal executive board. This year, 295 municipalities elect their councils, all on the same day! Finland’s municipal elections are open to every adult who has lived in Finland for at least 2 years — even if they aren’t Finnish citizens. Today's Doodle honors Finland’s tradition of civic participation.

Kuntavaalit (myös kunnallisvaalit) ovat vaalit, joissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Suomessa kuntavaaleista säädetään perustuslaissa, kuntalaissa, vaalilaissa ja Ahvenanmaata koskien sen omassa lainsäädännössä.
نتيجة بحث الصور عن ‪Kuntavaalit‬‏

Valtuusto valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla joka neljäs vuosi. Vuoden 2012 kunnallisvaaleihin saakka vaalipäivä oli lokakuun neljäs sunnuntai ja uusi kunnanvaltuusto aloitti toimikautensa vaalivuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Toimikausi päättyi seuraavan vaalivuoden loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien vaalit järjestetään eduskuntavaalien tavoin huhtikuun kolmantena sunnuntaina ja uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa. Pääsiäisen vuoksi vaalit kuitenkin aikaistetaan vuosina 2017 ja 2025.About Hello Google

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.